Recykling Odpadów

Spisu treści:

Wideo: Recykling Odpadów

Wideo: Recykling Odpadów
Wideo: Jak są segregowane odpady? - Fabryki w Polsce 2023, Grudzień
Recykling Odpadów
Recykling Odpadów
Anonim

Prawie wszystko można poddać recyklingowi. Metal, szkło, plastik, papier, tekstylia, tektura, a nawet odpady organiczne nadają się do recyklingu, zapewniając przyjazną dla środowiska alternatywę dla składowania i spalania, oszczędzając zasoby i zmniejszając emisje gazów cieplarnianych.

Ponadto recykling zmniejsza zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza ze spalania odpadów oraz zanieczyszczenie wody i gleby ze składowania.

Odpowiedzialna konsumpcja stawia na pierwszym miejscu redukcję wytwarzania odpadów, a następnie ponowne wykorzystanie i recykling, a dopiero potem spalanie odpadów nienadających się do recyklingu. Najmniej preferowaną opcją jest składowanie na wysypiskach.

Kody recyklingu

Odpady przed recyklingiem są sortowane za pomocą informacji na specjalnych znakach - kodach recyklingu. Określają materiał, z którego wykonany jest produkt, ale nie mówią o jego toksyczności lub braku szkód dla ludzi. Kody można znaleźć na bateriach, akumulatorach, produktach z tworzyw sztucznych, opakowaniach, przedmiotach szklanych, papierowych i metalowych, produktach wykonanych z organicznych materiałów naturalnych: drewna, lnu, bawełny, juty i tak dalej. Liczby wskazane na kodach wskazują rodzaje materiałów: 1-19 - tworzywa sztuczne, 20-39 - tektura i papier, 40-49 - metale, 50-59 - drewno, 60-69 - tekstylia, 70-79 - szkło. Oddzielnie istnieją kody identyfikacyjne żywicy do sortowania plastikowych odpadów domowych. Z reguły na towary nanoszone są kody dużym drukiem, dzięki czemu nie ma trudności z sortowaniem.

Wśród tworzyw sztucznych indywidualnymi kodami są: politereftalan etylenu (poliester, butelki), polietylen wysokiej gęstości (butelki, torby, miski, wiaderka), polichlorek winylu (ramy okienne, pojemniki na chemię gospodarczą, podłogi samopoziomujące, izolacja przewodów), niskie -polietylen gęsty (worki, wiaderka, osłony, rurki), polipropylen (wykończenia samochodowe, zderzaki, opakowania spożywcze, narzędzia i sprzęt AGD), polistyren (zabawki, naczynia, walizki), plastik ABC (elektronika i AGD, telefony komórkowe, komputery) oraz inne rodzaje tworzyw sztucznych (poliuretan, poliwęglan, poliamid i inne).

Wśród papieru kodami indywidualnymi są: tektura falista, tektura zwykła, papier, papier woskowany. Kodowane są również metale: aluminium i stal. Szkło różni się kolorem i składem chemicznym: zielonym, brązowym, bezbarwnym, butelkowym, kryształowym, złoconym i tak dalej. Materiały kompozytowe, baterie i akumulatory również podlegają oznakowaniu.

Utylizacja i recykling odpadów

Recykling odpadów należy odróżnić od utylizacji. Recykling to zawsze przekształcenie w surowce wtórne, energię lub produkty. Czasem jest to zbyt drogie i niepraktyczne, a wtedy odpady muszą zostać zniszczone.

Recykling to wykorzystanie odpadów na różnych etapach cyklu technologicznego; zapewnienie ich wtórnego wykorzystania. Koncepcje recyklingu i recyklingu pokrywają się, ale mają też fundamentalną różnicę.

Inną koncepcją jest recykling: powrót odpadów do procesów roboczych. Na przykład butelki szklane po przetworzeniu wracają do obiegu, makulatura zamienia się w papier i tekturę.

Etapy przetwarzania odpadów

Aby zmniejszyć toksyczność odpadów, aby zminimalizować ich szkodliwy wpływ na ludzi i przyrodę, odpady są unieszkodliwiane. Niektóre odpady, np. odpady z produkcji tytanu, muszą być unieszkodliwiane jeszcze przed wyrzuceniem na składowiska lub składowiska.

Odpady medyczne również wymagają utylizacji. Jednocześnie plastik medyczny nie jest ponownie poddawany recyklingowi – taniej jest wyprodukować nowy, niż go sortować i odkażać. W Rosji procedurę postępowania z odpadami medycznymi określa SanPiN. Warto zauważyć, że pandemia spowodowała masowy wzrost ilości odpadów medycznych (materiały diagnostyczne, jednorazowe strzykawki, maski), więc być może czas pomyśleć o ich recyklingu.

Przemysł wytwarza jedne z najbardziej niebezpiecznych odpadów zawierających węgiel. Do ich neutralizacji stosuje się różne metody i technologie: termiczne, fizykochemiczne, chemiczne i inne. W wyniku reakcji chemicznych toksyczne i niebezpieczne związki stają się nierozpuszczalne.

Recykling odpadów stałych

Do sortowania odpadów stosuje się różne metody przetwarzania odpadów. Na przykład metal jest wydobywany za pomocą magnesów. Złożone sprzęty AGD są wcześniej demontowane, oddzielając metal i plastik. Recykling tworzyw sztucznych wygląda tak: odpady z tworzyw sztucznych są oczyszczane, rozdrabniane, prasowane, topione i schładzane w celu uzyskania granulek („flexes”), z których można wytwarzać nowe produkty z tworzyw sztucznych. Niektóre rodzaje tworzyw sztucznych mogą wytrzymać kilka cykli tej obróbki termomechanicznej, od dwóch do trzech razy.

Ciekawym startupem jest biorafineria: śmieci rozkładane są przez bakterie, jednokomórkowe grzyby, robaki czy owady. Ale jak dotąd ta metoda jest tylko jednym z eksperymentów. W ten sposób możesz przeprowadzić przetwarzanie odpadów domowych.

Prawidłowe przetwarzanie odpadów

Znane od dzieciństwa pojęcie „materiałów nadających się do recyklingu” to odpady, które można ponownie wykorzystać jako surowce lub produkty, natychmiast lub po dodatkowym przetworzeniu. Ich charakterystyczną cechą jest to, że nie mogą być ponownie wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład otwartej puszki nie można ponownie wykorzystać jako opakowania żywności, ale można ją wykorzystać do produkcji innego produktu metalowego. Surowcami wtórnymi mogą być: odpady spożywcze, drewno, makulatura, szkło, metale żelazne, nieżelazne i szlachetne, materiały budowlane, chemikalia, produkty naftowe, tworzywa sztuczne, guma, ścieki, transport, elektronika, urządzenia, budynki i konstrukcje, tekstylia, obuwie, meble. Jednak niektóre odpady można przekształcić tylko w energię. Nazywane są materiałami nie nadającymi się do recyklingu, w wtórnych zasobach energetycznych.

Jak widać, pole recyklingu odpadów na świecie jest niezwykle rozległe. Można ponownie wykorzystać setki rodzajów odpadów, a każdy rodzaj ma własną technologię recyklingu. Ale jak dotąd w Rosji recyklingowi poddaje się od 5 do 10% wszystkich odpadów; Odpady polimerowe zajmują około 8% całkowitej objętości, z czego około jedna dziesiąta jest poddawana recyklingowi. Zwiększanie tych procentów, pomaganie sobie i przyrodzie to zadanie numer jeden: jeśli nie po to, to dla następnych pokoleń.