Problemy środowiskowe

Spisu treści:

Wideo: Problemy środowiskowe

Wideo: Problemy środowiskowe
Wideo: Problemy środowiskowe zanieczyszczeń i ich wpływ na zdrowie 2023, Grudzień
Problemy środowiskowe
Problemy środowiskowe
Anonim
Problem zanieczyszczenia środowiska
Problem zanieczyszczenia środowiska

Główne problemy ekologiczne naszego kraju to zanieczyszczenie powietrza, składowiska odpadów, zanieczyszczenie rzek i jezior. Ekologia znacznie się pogorszyła w ciągu ostatnich pięciu lat, twierdzą eksperci. Zanieczyszczonym powietrzem oddycha 56 milionów mieszkańców Rosji w 143 miastach. Prawie wszystkie zbiorniki wodne są zatruwane nieoczyszczonymi ściekami. Każdego roku z powodu pożarów i wylesiania Rosja traci około 300 000 hektarów lasu, a za 5-6 lat po prostu nie będzie gdzie umieszczać odpadów z gospodarstw domowych. Bez rozwiązania tych i innych problemów środowiskowych niemożliwe jest wypełnienie zadań stojących przed Rosją w zakresie zwiększenia średniej długości życia i wzrostu populacji.

Zmiana klimatu

Globalne ocieplenie od kilkudziesięciu lat jest przedmiotem troski ekologów, ekonomistów, głów państw i zwykłych ludzi na całym świecie. Temperatura na Ziemi stale rośnie: wzrosła już o 1 stopień Celsjusza, aw dającej się przewidzieć przyszłości ta wartość wzrośnie do 3 stopni.

Konsekwencje mogą być nieodwracalne: podnoszący się poziom mórz, wymieranie morskich gatunków flory i fauny, zmniejszenie powierzchni gruntów rolnych, a co za tym idzie spadek pożywienia, niedobór słodkiej wody. Główną przyczyną zmian klimatycznych jest emisja gazów cieplarnianych.

Ocieplenie w Rosji zachodzi 2,5 raza szybciej niż globalne, zmniejsza się powierzchnia lodu morskiego w Arktyce, coraz częściej występują susze i powodzie. Topnienie wiecznej zmarzliny już wpływa na twardość gleby, która dziś może wytrzymać o 17% mniejsze obciążenie niż pod koniec XX wieku, aw niektórych regionach - o 45%. Prowadzi to do deformacji torów kolejowych, autostrad i rurociągów, zawalenia się budynków i konstrukcji.

Jak rozwiązać ten problem? Radykalnie zmniejsz emisje, przestaw się na paliwa bezemisyjne i oszczędzaj zasoby. A najważniejsze, aby zrobić to bez szkody zarówno dla ludzi, jak i dla gospodarki.

Problem zanieczyszczenia środowiska

Problemy środowiskowe
Problemy środowiskowe

Zanieczyszczenie atmosfery związkami chemicznymi już doprowadziło do powstania dziury ozonowej i dopływu promieniowania ultrafioletowego na powierzchnię Ziemi. Naukowcy odkryli, że warstwa ozonowa nad krajami o umiarkowanym klimacie zmniejszyła się już o 10%, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, powoduje raka i choroby okulistyczne.

Zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza występuje na co dzień dzięki dużym przedsiębiorstwom przemysłowym, a także spalarniom w starym stylu. Firmy chemiczne, rafineryjne, rolnicze, hutnicze i inne płacą kary pieniężne za naruszenie przepisów ochrony środowiska, co jest docelowo bardziej opłacalne niż zakup, montaż i eksploatacja nowoczesnych urządzeń filtrujących lub utylizacyjnych. Przemysł surowcowy stale generuje i gromadzi odpady: podczas wydobycia kopalin powstaje 86,8% wszystkich odpadów w kraju. Technologie i możliwości przedsiębiorstw są już dawno przestarzałe i są aktualizowane niezwykle powoli, dzięki czemu szkodliwość dla środowiska jest bardzo wysoka.

Społeczne problemy środowiska

Takim problemem można nazwać przeludnienie planety. W drugiej połowie XX wieku ludność świata wzrosła z 3 do 6 miliardów. Przewiduje się, że do 2040 r. liczba ta osiągnie 9 miliardów ludzi, którzy mogą stanąć w obliczu niedoborów żywności i świeżej wody.

Brak czystej wody dotyka już około jednej trzeciej światowej populacji. Praktycznie nic nie robi się, aby chronić istniejące źródła wody. Wylesianie i dalsze pustynnienie terytoriów, rażąca ingerencja w ekosystemy, zasypywanie zbiorników wodnych pod budowę, zrzucanie ścieków do rzek i mórz oraz ich nieodpowiednie oczyszczanie - to główne problemy środowiskowe związane z zasobami wodnymi.

Problemy ochrony środowiska pojawiają się również przy realizacji projektów krajowych. Na przykład projekt mieszkalnictwa i środowiska miejskiego oraz rozwój infrastruktury implikują aktywne budownictwo, co oznacza, że w nadchodzących latach składowiska będą składowane na dużą skalę. Równolegle konieczne jest opracowanie planów ich przetwarzania.

Hałas podnoszony przez szwedzką aktywistkę Gretę Thunberg na cały świat jest bardzo aktualny. Wiele uwagi poświęca się wpływowi problemów środowiskowych na wzrost gospodarczy: badania pokazują, że zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływa nie tylko na stan przyrody, ale także na wydajność pracy. Zanieczyszczone powietrze oraz złe warunki środowiskowe i sanitarne prowadzą do przedwczesnych zgonów i spadku wydajności człowieka. Rozpatrując problemy środowiskowe z tego punktu widzenia, państwo może aktywniej zaangażować się w proces rozwiązywania. W każdym razie zintegrowane podejście jest potrzebne wszystkim krajom świata, o czym już wspomnieliśmy na początku artykułu. Miejmy nadzieję, że w tej dekadzie zaczną się pozytywne zmiany.

Zalecana: