Pogorszenie Sytuacji Ekologicznej Na świecie

Spisu treści:

Wideo: Pogorszenie Sytuacji Ekologicznej Na świecie

Wideo: Pogorszenie Sytuacji Ekologicznej Na świecie
Wideo: Wiadomości TVP - 23.10.2021 - 19.30 2023, Grudzień
Pogorszenie Sytuacji Ekologicznej Na świecie
Pogorszenie Sytuacji Ekologicznej Na świecie
Anonim
zanieczyszczenie środowiska
zanieczyszczenie środowiska

Pandemia nieco spowolniła tę dynamikę: w 2020 roku naukowcy zauważyli poprawę stanu powietrza i spadek poziomu dwutlenku węgla w atmosferze, ale 2021 postawił wszystko na swoim miejscu: współczesne problemy środowiskowe nadal negatywnie wpływają zarówno przyroda, jak i ludzie. Sprawiają, że jesteśmy podatni na klęski żywiołowe i przytłaczające okoliczności – teraz iw przyszłości. A jeśli niektóre wpływają tylko na pojedyncze ekosystemy, inne globalnie zmieniają warunki życia.

Pogorszenie sytuacji ekologicznej na świecie

Główne problemy środowiskowe naszej planety wyglądają tak: zmiany klimatyczne, przeludnienie planety, spadek ochronnej warstwy ozonowej, spadek różnorodności biologicznej, niedobór słodkiej wody, wylesianie, katastrofy spowodowane działalnością człowieka, zanieczyszczenie przyrody metale ciężkie i substancje toksyczne, a także pandemie.

Przemysł i transport są głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Przedsiębiorstwa nie tylko wytwarzają szkodliwe emisje, ale także zanieczyszczają zbiorniki wodne i glebę toksycznymi ściekami. Transport jest głównym źródłem dwutlenku węgla, który powoduje zmiany klimatyczne i efekt cieplarniany. Prowadzi to do wzrostu temperatury i poziomu mórz, topnienia lodowców, wymierania gatunków, nienaturalnych warunków pogodowych i klęsk żywiołowych.

Przeludnienie planety prędzej czy później doprowadzi do niedoboru zasobów i globalnego zanieczyszczenia środowiska. Produkcja żywności szkodzi również środowisku: gospodarstwa są głównym źródłem gazów organicznych, a pola uprawne wykorzystują nawozy chemiczne, pestycydy i insektycydy. Eksplozja populacji w krajach słabo rozwiniętych pogarsza sytuację w przypadku świeżej wody pitnej.

Istnieje poważny problem rozwoju alternatywnych źródeł energii. I nie chodzi tylko o ograniczone zasoby naturalne, ale także o emisje gazów cieplarnianych i globalne ocieplenie spowodowane spalaniem kolosalnych ilości paliwa. Naukowcy na całym świecie dążą do wprowadzenia w niedalekiej przyszłości wykorzystania odnawialnych źródeł energii: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, paliwa wodorowego itp. W krajach o dużej liczbie słonecznych dni już teraz stosuje się panele słoneczne, buduje się też farmy wiatrowe.

Niezwykle istotny jest również problem utylizacji śmieci. Kraje rozwinięte wytwarzają nadmierne ilości odpadów, które trafiają do oceanów na świecie. Wszystkie rodzaje utylizacji – spalanie, grzebanie, składowanie na wysypiskach – szkodzą środowisku w taki czy inny sposób. Jedynym bezpiecznym wyjściem jest maksymalny recykling.

Utrata bioróżnorodności i zniszczenie ekosystemów to realne zagrożenie: wiele gatunków zwierząt i roślin jest na skraju wyginięcia, a wiele z nich już wyginęło. Równowaga naturalnych procesów, na przykład zapylania roślin, jest bardzo ważna dla normalnego funkcjonowania ekosystemów i ogólnie życia na planecie. Niszczenie lasów prowadzi nie tylko do zmniejszenia produkcji tlenu, ale także do klęsk żywiołowych: nadzwyczajnych powodzi, suszy, pożarów, pustynnienia gleby.

Zubożenie warstwy ozonowej zwiększa rozwój raka. Największa dziura ozonowa znajduje się nad Antarktydą. Istnieją jednak informacje, które zaczęły się przeciągać - albo zakaz używania freonów wpływa, albo następuje samoregulacja naturalnych procesów.

Cały szereg problemów środowiskowych jest bezpośrednio związany z zagrożeniami dla zdrowia ludzkiego. Choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, alergiczne, onkologiczne i genetyczne istniały oczywiście wcześniej, ale dziś, szczególnie w dużych miastach, eksperci odnotowują wzrost zachorowalności.

pożary lasów na Syberii
pożary lasów na Syberii

Sytuacja środowiskowa w Rosji

Nasz kraj jest tak ogromny, jak i jego problemy środowiskowe. Przestarzałe technologie, obiekty przemysłowe i infrastruktura z początku ubiegłego wieku, wyczerpywanie się zasobów naturalnych i niska kultura ekologiczna, w szczególności kult jednorazowej konsumpcji, zagrażają dobru środowiska i zdrowiu mieszkańców nasze państwo.

Każdego roku pożary lasów i wylesianie niszczą miliony hektarów lasów na Dalekim Wschodzie i Syberii. Latem 2019 roku pożary o niespotykanej skali zniszczyły około pięciu milionów hektarów lasu syberyjskiego, a łączna powierzchnia zniszczeń od pożarów wyniosła 15 milionów hektarów. Do atmosfery wypuszczono do 160 ton dwutlenku węgla. Miasta Uralu i Syberii zostały zmuszone do walki ze smogiem i nastąpił wzrost wielu chorób.

Zanieczyszczenie powietrza to duży problem środowiskowy dla Rosji. Dla przedsiębiorstw bardziej opłaca się płacić kary niż wdrażać drogie urządzenia do filtrowania emisji. Kemerowo, Norylsk, Dzierżyńsk, Magnitogorsk, Niżny Tagil, Lipieck, Czelabińsk, Omsk należą do najbardziej zanieczyszczonych miast w Rosji, a nawet na świecie. Średnia długość życia jest tu znacznie niższa niż w innych miastach, a częstość występowania jest znacznie wyższa.

Problem odpadów z gospodarstw domowych jest w naszym kraju niezwykle dotkliwy. Rosja produkuje rocznie 70 milionów ton odpadów z gospodarstw domowych. Tylko 2-3% z nich trafia do przetworzenia. Reszta trafia na składowiska, które rozrastają się w zawrotnym tempie i wywołują protesty przede wszystkim ze strony okolicznych mieszkańców. Na tych obszarach gleba i woda, w tym wody gruntowe, są zanieczyszczone, a roślinność jest prawie całkowicie nieobecna. Gaz wysypiskowy zanieczyszcza atmosferę i szkodzi zdrowiu okolicznych mieszkańców.

Jednak w rankingu krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w 2020 roku Rosja zajmuje 81. miejsce, czyli ma niski poziom zanieczyszczenia. Według ekspertów najbrudniejsze powietrze jest w Bangladeszu, Pakistanie i Mongolii, a „najczystszymi” państwami są Bahamy, Wyspy Dziewicze i Islandia.

Zalecana: