Rodzaje śmieci

Spisu treści:

Wideo: Rodzaje śmieci

Wideo: Rodzaje śmieci
Wideo: Odpady – segregacja śmieci, recykling, dzień ziemi – film edukacyjny dla dzieci – lekcja po polsku 2023, Grudzień
Rodzaje śmieci
Rodzaje śmieci
Anonim
śmieci
śmieci

Oddzielne rodzaje odpadów

Główne kategorie, na które dzielone są odpady z gospodarstw domowych to: papier, tektura, szkło, plastik, tekstylia, metal, odpady żywnościowe, odpady niebezpieczne i niesortowane – czyli takie, które nie należą do głównych kategorii i nie nadają się do recyklingu. Takie odpady są składowane na składowiskach lub w spalarniach. Wszystkie inne kategorie można poddać recyklingowi i dać drugie życie.

Do sortowania kategorii śmieci przypisywane są pojemniki o indywidualnym kolorze: prawdopodobnie widziałeś je w miejscach publicznych, parkach, skwerach, centrach handlowych, dworcach i lotniskach. Jasne kolory zostały wybrane nie bez powodu: aby osoba pamiętała kolor kategorii i nie popełniała błędów w przyszłości. Odpadów niebezpiecznych nie należy wrzucać do takich pojemników. Niebezpieczne rodzaje odpadów to: elektronika, baterie, lampy rtęciowe, pozostałości agresywnej chemii gospodarczej, farby i lakiery i tak dalej. Należy je zutylizować poprzez przekazanie do specjalnych punktów zbiórki.

Rodzaje utylizacji odpadów

Kolejnym etapem reformy odpadowej stała się ustawa z 1 stycznia 2019 r. „O odpadach produkcyjnych i konsumpcyjnych”. Do 2024 roku w dużych miastach Rosji powinny funkcjonować dziesiątki sortowni odpadów i spalarni. Jednak do tych zakładów powinny trafiać tylko te odpady, których nie da się posortować i przekazać do recyklingu, dlatego bardzo ważna jest odpowiedzialna postawa ludności w tej sprawie. Podczas gdy kultura selektywnej zbiórki w Rosji jest w powijakach, fabryki nie są ładowane z pełną wydajnością.

Rodzaje przetwarzania odpadów

Jak już powiedzieliśmy, papier, tektura, metal, szkło, tekstylia i niektóre rodzaje tworzyw sztucznych podlegają recyklingowi. Recykling śmieci może być bardzo lukratywnym biznesem. Przydatne surowce można pozyskać ze zwykłych odpadów domowych: z plastiku ponownie do produkcji dóbr konsumpcyjnych, z makulatury i tektury – kartonowe pojemniki i papier opakowaniowy, szkło i metal można również z powodzeniem poddać recyklingowi, a nawet organiczne odpady żywnościowe mogą stać się źródłem produkcja nawozów lub biogazu.

Sortowanie tego typu odpadów wymaga wstępnego sortowania na odpady „mokre” i „suche”. Mieszanie ze sobą niektórych rodzajów odpadów sprawia, że dalszy recykling jest prawie niemożliwy. Bardzo brudny plastik musi być myty specjalnymi produktami, a tektura i papier w kontakcie z odpadami organicznymi nasiąkają i nie nadają się do recyklingu. Dlatego bardziej opłaca się, jeśli ludzie samodzielnie sortują śmieci podczas ich wyrzucania. Aby ten nawyk się rozwinął i zakorzenił, potrzeba kilku lat edukacji ekologicznej.

SORTOWANIE ŚMIECI
SORTOWANIE ŚMIECI

Rodzaje śmieci w oceanie

Odłamki morskie to odrębny rodzaj pływających odpadów, które są wyrzucane przez ludzi lub przenoszone do akwenu przez wiatr. Jest masowo gromadzony w morzu, tworząc całe wyspy śmieci, na brzegach, w zatokach itp. Powszechnie znana jest tak zwana Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, którą odkrył oceanograf i sportowiec Charles Moore. Podczas regat odkrył ogromne nagromadzenie gruzu na powierzchni oceanu i zgłosił to swojemu koledze, oceanografowi Curtisowi Ebbesmeyerowi, który nazwał obiekt Wschodnim Kontynentem Śmieci.

To wyjątkowy i rażący przykład zanieczyszczenia oceanów. Jego dokładna wielkość nie jest znana - od 700 tysięcy do półtora miliona (!) kilometrów kwadratowych. Uważa się, że strona zawiera około stu milionów ton śmieci. Źródła tak rozległego zanieczyszczenia mają podłoże lądowe, to znaczy śmieci dostały się do oceanu z brzegu, a tylko 20% odpadów zostało wyrzuconych ze statków morskich.

Osiemdziesiąt procent zawartości Wschodniego Kontynentu Śmieci to plastik: sieci rybackie, plastikowe torby, butelki, zepsute zabawki itp. Górne warstwy mają najwyższe stężenie mikrodrobin plastiku w oceanach. Pod wpływem światła i wody plastik rozpada się na drobne cząsteczki, zachowując swoją strukturę. W rezultacie organizmy morskie zaczynają je zjadać, myląc je z planktonem - w ten sposób plastik jest włączany do łańcucha pokarmowego.

Ryby, meduzy mylą cząstki plastiku z jedzeniem, a nakrętki, pierścienie do butelek, małe plastikowe części lądują w żołądkach ptaków i zwierząt. W sumie szczątki morskie niszczą co najmniej 267 gatunków ekosystemu morskiego.

Oprócz Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci istnieje Ocean Indyjski i Północny Atlantyk.

Jak widać problem śmieci stał się naprawdę globalny, występuje zarówno na lądzie, jak i na morzu. Od jego decyzji zależy dalsze istnienie wielu gatunków roślin, zwierząt, a także zdrowie samego człowieka. Warto o tym pomyśleć już teraz, zanim w końcu będzie za późno.

Zalecana: